بارانداز طباطبایی ( فرحزاد ، کویر مصر ) ؛ پابرهنه شوید و سر به هوا
لیست گالری تصاویر

گالری تصاویر

نخل‌کاری در کویر مصر

یکی از زمین‌های روستای فرحزاد به همت پسر خانواده طباطبایی، علی و عموی خانواده، سید مرتضی برای کاشت 70 نهال درخت خرما آماده شد.
امیدواریم این نخل‌های کوچک عمری دراز داشته باشند.