بارانداز طباطبایی ( فرحزاد ، کویر مصر ) ؛ پابرهنه شوید و سر به هوا
لیست گالری تصاویر

گالری تصاویر

برف در کویر (آذرماه سال ۱۳۹۴)

شاید کسی باور نداشته باشد اما در یک روز پاییزی، وقتی که ما در بارانداز زیر کرسی نشسته بودیم، دانه‌های برف نم نم روی تن تپه‌های ماسه‌ای نشست و روستا و کویر ما را سفیدپوش کرد.